Aktuality

Teitur Thropics

Firma Teitour Thropics vyvinula peptid, ktorý vie obnoviť rovnováhu v bunkách a obnoviť pozastavené funkcie, následkom čoho dochádza k očiste neurónov, Teda k spomaleniu ohorenia. Správa je zatiaľ veľmi krátka len čo zistím viac budem Vás o tom informovať. Predpokladám, že robia testy na jednotlivých bunkách. Originál článku tu.

SAGE 718

Firma Sage Therepeutics začala testovať svoj liek pracovne označený ako SAGE-718. Má sa podávať orálne a má zlepšiť kognitívne schopnosti ľudí s HCH. Originál článku tu. Aktualizácia z 1.3.2023 EMA – (Európska lieková agentúra)  udelila SAGE-718 status potencionálneho lieku (potencionálne zlepšuje kogníciu) na Huntingotnovu chorobu. Originál článku tu.

Antioxidanty

Testy na muškách preukázali, že antioxidanty môžu mať neuroprotektívnu funkciu no nebolo zaznamenanázmena hodnoty mutovaného huntingtínu ani zlepšenie pohybov, alebo predĺženie životnosti testovaných mušiek.  Článok tu.  

Slnko vo vetre – stretnutie s autorkou a tajným hosťom.

Naša spoločnosť si Vás dovoľuje pozvať na zoom stretnutie s autorkou veľmi vydarenej knižky o človeku s Huntingtonovou chorobou Slnko vo vetre. Ktoré sa uskutoční prostredníctvom zoomu 4.3.2023 o 17:00.   Ak máte záujem o účasť na tomto stretnutí prosím kontaktujte nás buď cez facebook alebo e-mailom huntingtonovachoroba@gmail.com . Zašleme Vám prihlasovacie údaje.   Recenzia …

Slnko vo vetre – stretnutie s autorkou a tajným hosťom. Čítajte viac »

Oxytocín

Oxytocín   Podľa najnovšej štúdie existuje súvislosť medzi nízkou hladinou oxytocínu u ľudí s HCH a problémami v sociálnej a kognitívnej sfére. Túto informáciu možno využiť ako biomarker určujúci stupeň HCH u pacienta rovnako ako aj v pripravovanej štúdii pri ktorej bude podávaný oxytocín. Cieľom bude zlepšenie sociálnych a kognitívnych schopností pacientov.   Článok tu.

Probiotiká

Probiotiká  Ako bolo spomenuté pri správe z konferencie v Bologni existuje určitá súvislosť medzi nerodegeneráciou a probiotikami.  Podľa najnovších zistení baktéria zvaná Lacticaseibacillus rhamnosus HA-114 pomohla pri štúdii na červoch k zastaveniu neurodegenerácie. A zlepšeniu motorických funkcií. Štúdia bola zameraná na ALS (Amyotrofická laterálna skleróza) a prechádza na testovanie na myšiach. Nepreložený článok tu.  

“Zink finger”

“Zink finger” – zinkový prst   Je momentálne testovaný na myšiach a je podávaný jednorázovo priamo do mozgu myší. Pomocou AAV vírusu je navádzaný len na mutovaný Huntingtín a na myšiach preukázal úžasnú redukciu proteínu. Maximálne zlepšenie bolo na hranici 89% čo je neuveriteľný výsledok. Dúfam, že sa čoskoro dočkáme klinickej štúdie tejto technológie.   Preložená …

“Zink finger” Čítajte viac »

CRISPR Cas-9 a Cas 13 – Aktualizácia 21.12.2022

Aktualizácia 21.12.2022   Ďalší článok len dopĺňa výsledky testovania CRISPR Cas 13d – redukcia mutovanej mRNA bola na úrovni 56,2 – 84,1% a použité bunky od pacientov mali reťazec CAG v rozpätí 46 – 67 CAG opakovaní čo je nádejou aj pre detskú formu HCH.   Článok tu.   Aktualizácia 13.12.2022   V Sant Diegu …

CRISPR Cas-9 a Cas 13 – Aktualizácia 21.12.2022 Čítajte viac »

Webinár – starostlivosť o HCH Pacientov

Túto sobotu 17.12.2022 o 17:00 sa uskutoční zoom webinár – starostlivosť o HCH pacientov Toto stretnutie bude venované radám a typom týkajúcich sa starostlivosti o HCH pacientov. Hlavným rečníkom bude naša členka pani Emilia Magdolenová. No verím, že sa nás zapojí viac a podelíme sa o svoje skúsenosti a rady ohľadnom starostlivosti o našich najbližších. …

Webinár – starostlivosť o HCH Pacientov Čítajte viac »

Branaplam – Vibrant HD

Firma Novartis ide skúšať svoj liek Branaplam, ktorý je vyvíjaný na spinálnumuskulárnu atrofiu (SMA) pre pacientov s HCH. Tento liek totiž znižujehladinu proteínov spôsobujúcich SMA a takisto aj hladinu huntingtínu.Liek by sa podával formou tabliet a jeho účinok by tak pôsobil na celýorganizmus. Štúdia sa má začať v roku 2021. Originál článku tu. Štúdia prebieha …

Branaplam – Vibrant HD Čítajte viac »