Somatická nestabilita

Somatická nestabilita: Na základe štúdií sa zistilo, že dĺžka reťazca CAG sa v niektorých častiach tela (najčastejšie v mozgu) môže počas života človeka meniť, pretože naša DNA sa v priebehu života opravuje. Môže tak dôjsť k predĺženiu reťazca CAG, a tým aj k skoršiemu nástupu ochorenia.
Preto je dôležitá aj úroveň proteínov, akým je FAN1, ktorý opravuje DNA. Pri zvýšení ich hladiny by tak bolo možné dosiahnuť spomalenie tohto procesu a oddialiť nástup ochorenia. Originál článku: