Kontakt

Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe (SPHCH)

korešpondenčná adresa :

Gagarinova 979
900 61 Gajary

tel. 0907 775 322 – Václavík

huntingtonovachoroba@gmail.com
www.huntington.sk

Fakturačné údaje :

Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe

H. Meličkovej 15, 841 05 Bratislava

IČO : 31930841

DIČ : 2021587854

Fio banka a.s.

číslo účtu : SK77 8330 0000 0026 0188 1893

Podpora pre rodiny

PaedDr. Ivana Skačanová

Emília Magdolenová

MUDr. Katarína Hubčíková