Kontakt

Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe (SPHCH)

korešpondenčná adresa :

Gagarinova 979
900 61 Gajary

tel. 0907 775 322 – Václavík

huntingtonovachoroba@gmail.com
www.huntington.sk

Fakturačné údaje :

Spoločnosť pre pomoc pri Huntingotnovej chorobe

H. Meličkovej 15, 841 05 Bratislava

IČO : 31930841

DIČ : 2021587854

Podpora pre rodiny

PaedDr. Ivana Skačanová

Ing. Anna Kuchynková