Výskum

Klinické testovanie rôznych nových liekov pre Huntingtonovu chorobu, ktoré v posledných fázach klinických štúdií prebieha už priamo na pacientoch s HCH po celom svete (v predošlých fázach už boli dosiahnuté určité výsledky poukazujúce na bezpečnosť a účinnosť tej ktorej látky)

V Košiciach sa podarilo zriadiť EHDN Centrum a čoskoro bude táto možnosť účasti na klinických štúdiách dostupná aj na Slovensku.

Zriadením centra sa podarilo dosiahnuť jeden z kľúčových cieľov spoločnosti. O prichádzajúcich štúdiách a možnej účasti na nich Vás budeme priebežne informovať v našej členskej zóne.