Mesiac: marec 2023

Teitur Thropics

Firma Teitour Thropics vyvinula peptid, ktorý vie obnoviť rovnováhu v bunkách a obnoviť pozastavené funkcie, následkom čoho dochádza k očiste neurónov, Teda k spomaleniu ohorenia. Správa je zatiaľ veľmi krátka len čo zistím viac budem Vás o tom informovať. Predpokladám, že robia testy na jednotlivých bunkách. Originál článku tu.

SAGE 718

Firma Sage Therepeutics začala testovať svoj liek pracovne označený ako SAGE-718. Má sa podávať orálne a má zlepšiť kognitívne schopnosti ľudí s HCH. Originál článku tu. Aktualizácia z 1.3.2023 EMA – (Európska lieková agentúra)  udelila SAGE-718 status potencionálneho lieku (potencionálne zlepšuje kogníciu) na Huntingotnovu chorobu. Originál článku tu.