HD Immune – protiláková liečba

V minulosti sme písali o spoločnosti AFFiRis a ich protilátkovej liečbe tu.

Spoločnosť HD Immune je nástupcom tohoto projektu. Spoločnosť vyvinula látku, ktorá preukázateľne na myšom modeli zredukovala množstvo mutovaného HTT proteínu. Postup je zameraný na vytvorenie protilátky ktorá označí mutovaný HTT proteín a ten je následne imunitným systémom zničený.

Na myšiach bolo preukázateľné zníženie mutovaného proteinu o 15%. Jednalo sa o proteín mimo buniek. No v kominácii s ďalíšmi postupmi by mohol tento liek prinieť benefit pacientom s HTT.

 Orginál článku tu.