Strava bohatá na vlákninu

Podľa najnovšej štúdie na myšom modeli sa preukázalo, že strava bohatá na vlákninu zlepšuje kogníciu. Ľudia s HCH majú odlišný profil črevnej mikroflóry ako ľudia bez HCH.
 
Testovala sa strava s 10%.  5% a 0% podielom vlákniny. Pričom tie s vysokým pomerom vlákniny vykazovali lepšie výsledky v testoch. Toto zistenie by mohlo mať terapeutický potenciál. Na základe týchto výsledkov sa plánuje realizovať klinické testovanie účinku vlákniny na ľuďoch, ktoré ma zistiť či dôjde k zlepšeniu kognície a prípadnému oddialeniu nástupu symptómov.
 

 Originál článku tu.