Životný štýl a nástup HCH

Podľa nedávnej analýzy môže životný štýl ovplyvniť čas nástupu HCH. Štúdia bola realizovaná na 5053 ľuďoch s HCH a zameriavala sa hlavne na duševné zmeny akými sú samovražedné sklony a depresie. Tieto psychické problémy sa totiž môžu objaviť aj o niekoľko rokov skôr ako problémy s motorikou.

Výsledky preukázali, neskorší nástup HCH u ľudí žijúcich v stabilnom partnerskom živote vo väčšom meste a s nižšie dosiahnutým vzdelaním.

Naopak skorší nástup ochorenia bol zaznamenaný u ľudí, ktorý užívali drogy, alkohol a  nikotín.

Originál článku preložený prekladačom nájdete tu.