Pepinemab – aktualizácia 24.8.2022

Aktualizácia 24.8.2022

Podľa výsledkov druhej fázy mal liek najväčší prínos pri pacientoch ktorý úž mali nejaký kognitívny pokles a liek spomalil progresii ochorenia ako aj MR mozgu preukázalo zníženie atrofie mozgového tkaniva oproti placebo kontrolnej skupine.

Preložený článok nájdete v tomto odkaze.

Aktualizácia 28.4.2022

Po upravení a prehodnotení výstupov z štúdie bolo preukázané, že
Pepinemab je schopný zlepšiť kognitívny deficit u niektorých pacientov.

Viac v preloženom článku tu.

Skončila sa 2. fáza testovania, ktorá preukázala, že Pepinemab chráni mozog pred atrofiou a zlepšuje kognitívne a motorické funkcie. Neuvádza sa, žiaľ, do akej miery. Liek sa testoval v USA na predsymptomatických pacientoch a pacientoch v ranom štádiu ochorenia. Viac sa dočítate v angličtine tu.

SIGNAL štúdia lieku pepinemab firmy Vaccinex, neuspela. Pepinemab nepriniesol žiaden výraznejší benefit pre pacientov s HCH. Originál článku tu.