ANX005

ANX005 od firmy Annexon prešla do druhej fázy testovania (nábor je zatiaľ len vo Washingtone) jedná sa o liek podávaný infúziou, ktorý by ma chrániť synapsie pred degradáciou a tak prípadne oddialiť nástup HCH.Viac v článku tu.

Aktualizácia s 19.1.2021

Podľa priebehu fázy II testovania tohto lieku preukázal potenciál pri spomalení progresu ochorenia. Liek postupuje do fázy III klinickej štúdie.

Viac v článku tu.

Aktualizácia s 8.6.2022

Nové informácie o lieku hovoria, že sa jedná o intravenózne podávanú látku pôsobiacu protizápalovo s cieľom spomaliť priebeh ochorenia. Počas 6tich mesiacov podávania látky nedošlo k zhoršeniu symptómov motorických ani kognitívnych. Aj po ukončení podávania tento stav pretrval asi 1 mesiac. 

Tento liek viac pomáhal ľuďom s agresívnejšou formou ochorenia a dokonca pri týchto pacientoch nastalo zlepšenie symptómov 6 týždňov po podaní prvej dávky.

 Viac v preloženom článku tu.

Aktualizácia s 10.5.2023

Podľa predbežných výsledkov (štúdia fáza 2a) je terapia ANX 005 účinnáa zlepší funkčnú kapacitu u pacientov v ranom štádiu ochorenia. Liek funguje na základe protilátky ako je napísané v predchádzajúcich článkoch.

Počas štúdie cca 9 mesačnom cykle nedošlo u pacientov k očakávanému progresu ochorenia. Teda liek spomalil jeho priebeh.

Úrovne biomarkerov, boli stabilné a nenaznačovali žiadne zvýšenie NfL hladiny. U troch pacientov s 25tich došlo k autoimunitnej reakcii a nemohli ďalej pokračovať v štúdii. Cieľom je pri ďalšej štúdii doriešiť tento problém.

Originál článku tu.