ANX005

ANX005 od firmy Annexon prešla do druhej fázy testovania (nábor je zatiaľ len vo Washingtone) jedná sa o liek podávaný infúziou, ktorý by ma chrániť synapsie pred degradáciou a tak prípadne oddialiť nástup HCH.Viac v článku tu.

Aktualizácia s 19.1.2021

Podľa priebehu fázy II testovania tohto lieku preukázal potenciál pri spomalení progresu ochorenia. Liek postupuje do fázy III klinickej štúdie.

Viac v článku tu.

Aktualizácia s 8.6.2022

Nové informácie o lieku hovoria, že sa jedná o intravenózne podávanú látku pôsobiacu protizápalovo s cieľom spomaliť priebeh ochorenia. Počas 6tich mesiacov podávania látky nedošlo k zhoršeniu symptómov motorických ani kognitívnych. Aj po ukončení podávania tento stav pretrval asi 1 mesiac. 

Tento liek viac pomáhal ľuďom s agresívnejšou formou ochorenia a dokonca pri týchto pacientoch nastalo zlepšenie symptómov 6 týždňov po podaní prvej dávky.

 Viac v preloženom článku tu.