Zmena funkcie buniek

Podľa najnovších zistení je možné pomocou vírusu (tak ako AMT-130)
preprogramovať iný typ buniek nachádzajúcich sa v mozgu na neuróny ktoré
tam chýbajú testy na myšiach dokázali, že vznikli nové neuróny a
zlepšili sa u myší pohybové schopnosti ako aj sa predĺžila ich
životnosť. Viac v článku tu