CDNF proteín

Na Univerzite v Helsinkách otestovali CDNF proteín na potkanoch s HCH. Tento proteín sa vyvíja pre liečby Parkinsonovej choroby a momentálne je v 1/2 fáze klinických štúdií (na ľuďoch). V prípade HCH bol tento proteín zavedený injekčne priamo do mozgu potkana a preukázal výrazné zlepšenie motorických vlastností pokusných zvierat. Úloha tohto proteínu je ochrana nervových buniek. Ak budú testy úspešné je možné, že by tento proteín mohol zlepšiť život HCH pacientov v neskorších štádiách ochorenia zlepšením ich motorických funkcií. Orginal článku tu.