Astrocyty – Podporné bunke neurónov a ich význam pri HCH

Astrocyty sú bunky ktoré sa starajú o podporu a výživu neurónov. Na myšom modeli sa preukázalo, že ich aktivovanie a reaktivovanie vie dopomôcť k redukcii hromadiaceho sa mutovaného Huntingtín proteínu. Viac v článku tu.

Aktualizácia 21.4.2023

Článoček o význame Astrocytov v mozgu a možných terapeutických možnostiach. Pri transplantácii zdravých  Astrocytov do HCH mozgov myší došlo k zlepšeniu symptómov.

Článok tu.