Mesiac: január 2023

Oxytocín

Oxytocín   Podľa najnovšej štúdie existuje súvislosť medzi nízkou hladinou oxytocínu u ľudí s HCH a problémami v sociálnej a kognitívnej sfére. Túto informáciu možno využiť ako biomarker určujúci stupeň HCH u pacienta rovnako ako aj v pripravovanej štúdii pri ktorej bude podávaný oxytocín. Cieľom bude zlepšenie sociálnych a kognitívnych schopností pacientov.   Článok tu.

Probiotiká

Probiotiká  Ako bolo spomenuté pri správe z konferencie v Bologni existuje určitá súvislosť medzi nerodegeneráciou a probiotikami.  Podľa najnovších zistení baktéria zvaná Lacticaseibacillus rhamnosus HA-114 pomohla pri štúdii na červoch k zastaveniu neurodegenerácie. A zlepšeniu motorických funkcií. Štúdia bola zameraná na ALS (Amyotrofická laterálna skleróza) a prechádza na testovanie na myšiach. Nepreložený článok tu.  

“Zink finger”

“Zink finger” – zinkový prst   Je momentálne testovaný na myšiach a je podávaný jednorázovo priamo do mozgu myší. Pomocou AAV vírusu je navádzaný len na mutovaný Huntingtín a na myšiach preukázal úžasnú redukciu proteínu. Maximálne zlepšenie bolo na hranici 89% čo je neuveriteľný výsledok. Dúfam, že sa čoskoro dočkáme klinickej štúdie tejto technológie.   Preložená …

“Zink finger” Čítajte viac »

Valbenazine – KINECT-HD2 – Aktualizácia 4.1.2023

Aktualizácia s 4.1.2023 Valbenazíne prešiel do dlhodobej štúdie. Bude trvať cca 3 roky. Výsledky na zmiernenie mimovoľných pohybov a zlepšenie zdravotného stavu pacientov sú signifikantné. Preložený článok tu. Aktualizácia s 13.4.2022 Bola dokončená 3 fáza štúdie. Pacienti okrem zmiernenia pohybov hlásili v 43% aj zlepšenie zdravotného stavu. Vedľajšie účinky boli, nepokoj, pády, ospalosť a únava. …

Valbenazine – KINECT-HD2 – Aktualizácia 4.1.2023 Čítajte viac »