Voľby do orgánov SPHCH

Vážení členovia SPHCH, každé 3 roky sa musia realizovať voľby do orgánov SPHCH, akými je voľba predsedu, podpredsedu (je volený správnou radou), výkonného výboru, členov správnej rady a revíznej komisie. Za týmto účelom by sa mala zvolať valná hromada najmenej s 10% účasťou našej členskej základne. Vzhľadom k pokročilej komunikácie elektronickou cestou som sa rozhodol, že voľby budeme realizovať rovnako ako predošlé a to prostredníctvom e-mailu.

Prosím o zadanie Vášho mena zaškrtnutie Vášho rozhodnutia uloženie tohto súboru a jeho spätné zaslanie na e-mail : huntingtonovachoroba@gmail.com,

Hlasovací lístok