MTF1 – Proteín

Podľa štúdie na zvieracích bunkách  zvýšená hladina stresového proteínu MTF1 znižuje  toxické účinky mutovaného HCH proteínu. Testy sa robili aj na živých myšiach do ktorých sa pomocou vírusu pridal MTF1 proteín. Myši vykazovali menej zhlukov mHCH proteínu a testovanie na ľudských bunkách tiež preukázalo pozitívny vplyv na ich ochranu pri zvýšených dávkach proteínu MTF1. Podľa výskumníkov by bolo možné pomocou malej molekuly zvýšiť produkciu tohto proteínu a dosiahnuť tak lepšiu ochranu buniek pred poškodením mutovaným HCH proteínom.

Odkaz na článok tu.