Transplantácia Glia buniek – kmeňové bunky

Podľa štúdie na myšiach je možné transplantovať do poškodeného mozgu mladé glia bunky, ktoré nahradili choré a nefunkčné glia bunky. Tieto bunky majú za úlohu podporovať neuróny. 

Predpokladá sa, že pri Huntingtonovej chorobe mnohé príznaky má na svedomí aj nefunkčnosť tohoto typu buniek. Pri testoch sa použili zdravé ľudské mladé glia bunky v mozgu myší prevzali funkciu pôvodných HCH postihnutých gliových buniek a pomalým tempom nahradili veľké množstvo pôvodných buniek.

Potencionálne by tento postup znamenal oddialenie nástupu ochorenia.

Originál článku tu.

Ďalší článok o glia bunkách tu.