Словацька асоціація Гантінгтона готова надати вам допомогу

 

Європейська асоціація Гантінгтона (EHA) вкрай схвильована російською агресією на території України та всіма стражданнями.

 

Європейська асоціація Гантінгтона (EHA) вкрай схвильована російською
агресією на території України та всіма стражданнями, завданними її наслідками мирному населенню. Спільнота Хвороби Гантінгтона відома своїми теплими та чутливими серцями; ми хочемо, щоб українці знали, що ми поруч і можемо допомогти хворим на цей недуг в координації та зв’язку з експертами, говорить Астрі-Арнесен – президент Європейської Асоціації Гантінгтона (EHA). Члени Асоціації хвороби Гантінгтона в Європі зроблять все можливе, щоб допомогти вам, якщо ви зв’яжитеся з ними.

 Польська асоціація вже допомогла кільком українським біжинцям, хворим на цей недуг, які втекли від війни. Президент асоціації Данута Ліс висловила
готовність допомогати таким пацієнтам і надалі.

 Європейські довідкові мережі створили веб-сторінку для інформування всіх українських біженців, які страждають від цього рідкісного захворювання. Веб-сторінка доступна українською та 11 іншими мовами. Крім  допомоги біженцям, що страждають на хворобу Гантінгтона, Європейська Асоціація Гантінгтона (EHA) разом з партнерами по спільноті вивчатме питання що стосується  створення стабільної служби допомоги для пацієнтів всередині України, як тільки закінчиться війна й почнеться відновлення України. Ми хочемо бути там, щоб допомогти нашим українським сусідам повернутись до кращого майбутнього якомога швидше, заявив член правління Європейської Асоціації Гантінгтона Свейн Олаф Олсен. 

 

Словацька асоціація Гантінгтона готова надати вам допомогу. Будьласка, зв’яжіться з нами

хорея гентінгтона – Україна

 

The European Huntington Association is devasted by the Russian attack on Ukraine.

The European Huntington Association is devasted by the Russian attack on Ukraine and all suffering this brings to people. The HD community is known for it’s warm and inclusive heart and we want the Ukrainians to know we are here and can help guide them to get in touch with experts if they suffer from Huntington’s Disease, says Astri Arnesen President of EHA. The HD associations in Europe will do their best to help you if you contact them here

The Polish association has already helped a few Ukrainian HD patients fleeing the war and the President Danuta Lis is ready to help more. 

The European Reference Networks has set up a webpage to inform all Ukrainian refugees suffering from a rare disease,  about where they can find help and expertise.  The webpage is available in Ukrainian and 11 other languages. – In addition to try to help refugees affected by HD, EHA will together with partners in the HD community, explore how we can help set up a sustainable service for HD patients inside Ukraine as soon as the war is over and  the rebuilding of Ukraine starts.  – We want to be there to help our Ukrainian neighbours get back to a better future as quickly as possible, concludes EHA board member Svein Olaf Olsen.

 

Slovak Huntington association is ready to help You. Please contact us.

хорея гентінгтона – Україна

Európska Huntingtonová asociácia je zničená ruským útokom na Ukrajinu

Európska Huntingtonová asociácia je zničená ruským útokom na Ukrajinu a všetkým utrpením, ktoré to ľuďom prináša. HCH komunita je známa svojím srdečným a priateľkým srdcom a chceme, aby Ukrajinci vedeli, že sme tu, a môžeme im pomôcť, aby sa dostali do kontaktu s odborníkmi, na liečbu Huntingtonovej choroby, povedala Astri Arnesen, prezidentka EHA. Asociácie HD v Európe sa vám budú snažiť čo najlepšie pomôcť, ak ich kontaktujete tu

Poľské združenie už pomohlo niekoľkým ukrajinským HCH pacientom ktorý sú na úteku pred vojnou a prezidentka Danuta Lis je pripravená pomôcť ďalším. 

Európska referenčná sieť zriadila webovú stránku, aby informovali všetkých ukrajinských utečencov trpiacich zriedkavou chorobou o tom, kde môžu nájsť pomoc a odborníkov. Webová stránka je dostupná v ukrajinčine a 11 ďalších jazykoch – Okrem snahy pomôcť utečencom postihnutým HCH, EHA bude spolu s partnermi v HCH komunite hľadať spôsoby, ako môžeme pomôcť vytvoriť udržateľnú podporu pre HCH pacientov na Ukrajine hneď, ako sa vojna skončí a obnova Ukrajiny začne. . „Chceme byť pri tom, aby sme našim ukrajinským susedom pomohli čo najrýchlejšie sa vrátiť k lepšej budúcnosti,“ uzatvára člen predstavenstva EHA Svein Olaf Olsen.

Slovenská spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe je pripravená Vám pomocť prosím kontaktuje nás.

хорея гентінгтона – Україна