CDNF proteín

Aktualizácia 31.5.2023

Testovanie tohto proteínu prinieslo výrazné zlepšenie u myší s HCH v oblasti motorických funkcií. Proteín mal aj neuroprotektívnu funkciu. Testy prebiehali len na myšiach.  

Originál článku tu.

Pôvodný článok z roku 2020

Na Univerzite v Helsinkách otestovali CDNF proteín na potkanoch s HCH. Tento proteín sa vyvíja pre liečby Parkinsonovej choroby a momentálne je v 1/2 fáze klinických štúdií (na ľuďoch). V prípade HCH bol tento proteín zavedený injekčne priamo do mozgu potkana a preukázal výrazné zlepšenie motorických vlastností pokusných zvierat. Úloha tohto proteínu je ochrana nervových buniek. Ak budú testy úspešné je možné, že by tento proteín mohol zlepšiť život HCH pacientov v neskorších štádiách ochorenia zlepšením ich motorických funkcií. Original článku tu.