Príčiny vzniku Huntingtonovej choroby

Kľúčové pri vzniku Huntingtonovej choroby sú zmnoženia (opakovania) tripletu CAG na chromozóme 4 v našej DNA.

HD je dedičné neurodegeneratívne ochorenie spôsobené mutáciou v huntington géne, ktorá spôsobuje tvorbu proteínu s abnormne dlhými polyglutamínovými sekvenciami.

Fyziologická funkcia proteínu huntingtin nie je úplne známa, avšak zmnožené polyglutamínové sekvencie defektného proteínu sú toxické pre mozgové bunky. Najviac zraniteľné sú neuróny v určitých častiach mozgu a to najmä v bazálnych gangliách (hlavne corpus striatum), ktorých funkcia je dôležitá práve v regulácii motoriky, emócií a kognície. V neskorších fázach ochorenia sú poškodené aj iné regióny mozgu.

V prípade Huntingtonovej choroby mutáciu spôsobuje abnormálne zmnoženie tripletu CAG (triplet ═ trojica nukleotidov, ktoré kódujú aminokyseliny, z ktorých v tele vznikajú bielkoviny), t. j. cytozín-adenín-guanín, ktorý kóduje na chromozóme č. 4 aminokyselinu (glutamín) pre výrobu bielkoviny huntingtín.

Pre ďalšiu prognózu a závažnosť ochorenia je dôležité určiť, o aké až zmnoženie ide.

Upravené z https://ghr.nlm.nih.gov/condition/huntington-disease#genes, autor: Blamb/Shutterstock.com

Počet CAG tripletov

Pravdepodobnosť výskytu Huntingtonovej choroby

10 – 26

Počet CAG tripletov u zdravej populácie

27 – 35

Nositeľ je zdravý. Pri prenose na ďalšiu generáciu (potomkov) je však možná ďalšia mutácia a vznik ochorenia, ale nie je to isté. V prípade prenosu z otca na potomka je riziko ešte vyššie.

36 – 39

Šedá zóna – v budúcnosti sa môže alebo nemusí rozvinúť HCH. Existuje riziko, že sa mutácia u potomkov zväčší natoľko, že u nich dôjde k rozvoju HCH, v prípade prenosu z otca na potomka je riziko ešte vyššie.

40 a viac

HCH sa u jedinca prejaví, najčastejšie okolo 40. roku života, potomkovia sú v 50 % riziku ochorenia

60 a viac

HCH sa prejaví pravdepodobne už v detstve