Kto sme?

Sme Spoločnosť pre pomoc pri Huntingtonovej chorobe, so sídlom H. Meličkovej 15, 841 05 Bratislava, IČO : 31930841, DIČ : 2021587854

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame údaje v rozsahu poskytnutom v prihláške za člena.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

 
Vaše osobné údaje používame len za účelom evidencie v rámci SPHCH.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje ďalej neposkytujeme nijakým tretím stranám. Vaše osobné údaje môžu vidieť administrátori webstránky huntington.sk

Ako môžete odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov?

Zaslaním e-mailu so žiadosťou o vymazanie na huntingtonovachoroba@gmail.com