Teitur Thropics

Firma Teitour Thropics vyvinula peptid, ktorý vie obnoviť rovnováhu v bunkách a obnoviť pozastavené funkcie, následkom čoho dochádza k očiste neurónov, Teda k spomaleniu ohorenia. Správa je zatiaľ veľmi krátka len čo zistím viac budem Vás o tom informovať. Predpokladám, že robia testy na jednotlivých bunkách. Originál článku tu.