Cariprazín – antipsychotiká na epilepsiu

Cariprazín, je perorálne podávaným liekom na schizofréni, podľa malej štúdie, vie tento liek dokáže pomôcť s niektorými motorickými problémami spojenými s HCH. Zároveň je možné, že lieka má aj neuroprotektívne účinky. V EU sa tento liek predáva pod označením Reagila, táto malá štúdia robená na 15tich ľuďoch s HCH v Maďarsku, preukázala aj potencionálne zlepšenie pri iných symptómoch ako sú zmeny nálad, kognitívne poruchy a stratu motivácie (apatia).

Originál článku tu.