Výskum - EHDN centrum

Jedným z našich hlavných cieľov je zriadenie EHDN (European Huntington’s Disease Network) centra, vďaka ktorému by sme mohli zahájiť testovanie nových liekov aj na Slovensku. Na neľahkú úlohu zriadenia a certifikovania tohto pracoviska sa podujal Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. z Košíc.

Na zriadenie centra potrebujeme 50 pacientov (aj predsymptomatických) s HCH, ktorí budú ochotní raz za rok centrum osobne navštíviť a absolvovať tam niekoľko bežných vyšetrení.

Ak máte záujem zúčastniť sa niektorej štúdii, prípadne nám aspoň pomôcť aby sme mohli realizovať tento projekt prosím objednajte sa na niektorej z dole uvedených ambulancii.

Momentálne vieme celkovo o 7 štúdiách, na ktorých by sme sa po zriadení centra mohli podieľať.

Doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Vedúci výskumu HCH - konzultant

Ambulancia pre extrapyramidové choroby

Univerzitná nemocnica L. Pateura Košice, Košice, Trieda SNP č. 1

tel. ambulancia : 055 / 640 36 37

mskorvanek@gmail.com

MUDr. Ján Necpál

konzultant

Ambulancia pre parkinsonizmus a iné extrapyramidové poruchy.

Nemocnica Zvolen – poliklinika 2. poschodie.

tel. ambulancia : 045/ 5201 500 (utorky a stredy)

necpal.neuro@gmail.com

V súčasnosti evidujeme 33 z 50 osôb potrebných na zriadenie centra.