Orgány SPHCH

 

člen výkonného výboru a rady SPHCH

Podpredsedníčka SPHCH, členka výkonného výboru a rady SPHCH

Predseda SPHCH, člen výkonného výboru a rady SPHCH


členka revíznej komisie SPHCH

člen revíznej komisie SPHCH

Predseda revíznej komisie SPHCH


členka rady SPHCH

členka rady SPHCH

Zápisnica z volieb do orgánov SPHCH. Môžete si ju pozrieť tu.