Náklady a prímy SPHCH

Len pre transparentnosť uvádzam naše prímy a náklady spojené s chodom spoločnosti.

Náklady

www stránka :                                                                      540,00,- EUR

Tlač letákov :                                                                           35,83,- EUR

web hosting na rok  :                                                             27,65,- EUR

Kolky  :                                                                                      33,00,- EUR

Poštovné list členom :                                                           48,60,- EUR

Zriadenie účtu v banke minimálny zostatok :                   10,00,- EUR

Poplatok za notárku zápisnicu 2% :                                      62,68,- EUR

Drobné náklady, papier, obálky, tlač listov, atď. :               0,00,- EUR

zoom na mesiac február :                                                     16,79,- EUR

zoom na mesiac marec :                                                       16,79,- EUR

Doména www.huntingtom.sk                                               15,00,- EUR

zoom na mesiac apríl :                                                           16,79,- EUR

členský poplatok SAZCH :                                                       20,00,- EUR

webhosting 2021 :                                                                   27,65,- EUR

zoom na rok 2022 :                                                                  167,88,- EUR

Poplatok pre 2% z daní :                                                            4,00,- EUR

Notárska zápisnica 2%                                                              58,68,- EUR

členstvo v EHA – 2021 – 2022                                                    60,00,- EUR

Doména www.huntington.sk                                                   15,59

členský poplatok SAZCH                                                            20,00,- EUR

Ubytovanie 1 :                                                                            130,50,- EUR

Ubytovanie 2 :                                                                            493,00,- EUR

Kvety :                                                                                           60,00,- EUR

Občerstvenie :                                                                            100,00,- EUR

webhosting 2022 :                                                                        31,82,- EUR

Kongres v Boloni :                                                                  431,13,- EUR

zoom na rok 2022 :                                                                167,88,- EUR

Notebook :                                                                               466,10,- EUR

Notárska zápisnica 2%                                                             58,70,- EUR

Dotácia HCH centra Zvolen :                                                  391,89,- EUR

Knihy :                                                                                         219,26,- EUR

Členstov v IHA :                                                                         110,00,- EUR

Doméne www :                                                                            17,88,- EUR

Dni HCH Zvolen – Občerstvenie podpora :                            400,00,- EUR

Členstvo v SAZCH                                                                        20,00,- EUR

Tlač letákov do Zvolena :                                                          270,50,- EUR

Ubytovanie Zvolen :                                                                   392,30,- EUR

Spolu :                                                                            4 957,89,- EUR

 Budúci náklad členstvo v SAZCH :                                    20,00,- EUR

Budúce náklady – notárska zápisnica 2%                         cca 67,00,- EUR

Budúci náklad – web hosting :                                           27,65,- EUR

Doména www.huntington.sk – 2022                                15,00,- EUR

Členstvo v EHA :                                                                    50,00,- EUR

Členstvo v IHA :                                                                     110,- EUR

zoom na rok :                                                                      167,88,- EUR

Bežné ročné výdaje – minimálny náklad          cca       460,00,- EUR       

 

Príjmy

Anonymný darca  – 300,- EUR

Anonymný darca  – 150,- EUR

Dar od Štefana Majerníčka – 20,- EUR

Dar od Evy Kalinovej : 50,- EUR

2% rok 2021 : 1785,05,- EUR

účastnícky poplatok : 500,00,- EUR

dar od Mgr. Zuzany Brežnej : 100,00,- EUR

dar od Michala Števáka : 100,00,- EUR

dar od Barbory Komárikovej : 100,00,- EUR

2% rok 2021 :       7 085,57,- EUR

Zahraničné dotácie :  391,89,- EUR

EHDN Kongres :           364,33,- EUR

Knihy :                              80,50,- EUR

 
Spolu : 11 032,42,- EUR

Súčasný stav účtu :  6 074,53,- EUR