Webinár – SPHCH – Experimentálna liečba

Dňa 16.12.2020 o 17:00 sa uskutoční webinar v slovenčine najmä o najnovšej experimentálnej liečbe Huntingtonovej choroby. Hlavný prednášajúci MUDr. Alžbeta Mühlbäck z panelu expertov EHA (European huntington association). Bližšie informácie ešte budeme aktualizovať. Webinar je určený komukoľvek koho sa Huntingtonova choroba akokoľvek dotýka alebo ho zaujíma. Kto má záujem sa zúčastniť, nech pošle svoj mailový kontakt na huntingtonovachoroba@gmail.com, odkiaľ mu včas prídu informácie ako sa webinaru zúčastniť. Tešíme sa na Vás!