EHDN Centrum – Slovensko

S veľkou radosťou Vás chcem informovať, že sa  podarilo v Košiciach zriadiť EHDN Centrum,

Veľká vďaka patrí všetkým ktorý sa o zriadenie tohto centra zaslúžili, či už odborníkom ako aj pacientom, ktorý sa v centre registrovali. Splnil sa tak kľúčový cieľ našej organizácie, ktorým je možnosť účasti na klinických štúdiách pre ľudí s HCH aj na Slovensku.

Centrum by malo byť plne funkčné a pripravené na klinické štúdie v januári 2022. O prichádzajúcich štúdiách Vás budeme priebežne informovať v Našej členskej zóne.