EHDN 2021 – prehľad štúdií

Na jeseň sa uskutočnil stretnutie EHDN. (“Európskej siete pre Huntingtonovu chorobu”). V skratke prikladám základný prehľad štúdií prezentovaných počas tohto stretnutia.

Roche – ozrejmilo ďalšie fakty ohľadom zastavenia štúdie lieku Tominersen. Nebolo to spomenuté ale zaujímavým pokrokom je spojenie sa s firmou NeuExcell o ktorom sme Vás informovali prednedávnom. Odkaz na informáciu tu.

Vaccinex – nás informoval o priebehu štúdie SIGNAL ktorá testuje liek Pepinemab. Minulý rok prišla informácia, že liek nezlepšil symptómy ochorenia. Hlbšia analýza ale preukázala, že by mohol byť prospešný v raných fázach ochorenia.

Wave Life Science -Prinieslo informácie o novej úprave ich lieku pod názvom WVE – 003, ktorý selektívne znižuje množstvo mutovaného huntingtínu.

Uniqure – prinieslo informácie o ich lieku AMT – 130. Testovanie pokračuje na viacerých mietach v USA a EU.

Triplet Therapeutics – Prináša liek TTX – 3360 ktorý má spôsobiť oneskorenie nástupu ochorenia. Liek sa bude zavádzať do mozgu katetrom. Štúdia by sa mala rozbehnúť budúci rok.

Prilenia – Ich liek pridopidine má formou tabliet zlepšiť niektoré príznaky ochorenia. Aj keď bola prechádzajca štúdia zameraná na motorické problémy neúspešná liek zlepšil pri niektorých pacientoch celkový zdravotný stav. Preto štúdia pokračuje na vzroke 480 pacientov.

Novartis – nás informoval o ich lieku Branaplam podávaného formou tabliet. Tento liek bol používaný pri pacientoch s Muskulárnou svalovou atrofiou. A preukázal, že znižuje aj množstvo huntingtínu v telách pacientov. Nábor do štúdia by mal byť dokončený do konca roku 2021.

PTC Therapeutics – priniesol informáciu o ďalšom lieku podávanom formou tabliet pod názvom PTC518. Štúdia pokračuje vo fáze II.

Viac si môžete prečítať v originálnom článku tu.