Ako získavajú informácie ľudia v riziku.

Vedci sa konečne zamerali na spôsob ako získavajú informácie o HCH ľudia v riziku. Väčšina mladých ľudí vraj nedostane informácie o HCH v čase keď sa o riziku dozvedia a následne si ich vyhľadávajú na internete.

Štúdie sa zúčastnilo 42 mladých ľudí a väčšina sa dozvedela o ochorené od rodinného príslušníka medzi 12 a 15 rokom.Väčšina rodín o ochorení nehovorí alebo len veľmi sporadicky a opatrne len cca 20% rodín o tomto ochorení otvorenie hovorili.

Následné hľadanie informácií bolo zväčšej časti sa tomto prípade použili na získanie informácií stránku spoločností a asociácií prípadne sa ľudia informovali od rodinných príslušníkov. V menšej miere hľadali informáciu u zdravotníkov.

Práve s toho dôvodu je veľmi potrebné aby boli podané správne a vierohodné informácie. Mladých ľudí zaujímali, príznaky ochorenia, dedičnosť a očakávanej dĺžky života.

Len malé percento nenašlo odpovede na otázky ktoré ich zaujímali a ktoré boli často vedeckého charakteru.

originál článku preložený prekladačom nájdete tu.

Osobne mi výsledky tejto štúdie dokladajú opodstatnenosť a správnosť našich snách v SPHCH.