Genetické ambulancie v SR

Genetické ambulancie sú často prvým kontaktom pacientov s Huntingtonovou chorobou.

Banskobystrický kraj

Banská Bystrica


Oddelenie lekárskej genetiky  Fakultná nemocnica s Poliklinikou F.D. Roosevelta

Adresa: Nám. L. Svobodu 1, 975 17  Banská Bystrica
Telefón: 048 441 3378, 3380
Email: dkantarska@nspbb.sk

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou

Adresa: Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica
Telefón:   +421 48 4726511
E-mail: dfn@dfnbb.sk

Ambulancia lekárskej genetiky – Alpha medical, s.r.o. – MUDr. Marta Kvasnicová CSc.

ul. Horná 67 (3. pochodie) 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 902 152 665
mail: genetika.bb@alphamedical.sk

Lučenec


Ambulancia lekárskej genetiky
 

Adresa: Ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01  Lučenec
Telefón: 0902 152 665
Email: kvamagen@stonline.sk

Bratislavský kraj

Centrum lekárskej genetiky FNsP, Nemocnica Staré mesto

Adresa: Americké nám. 3, 813 69  Bratislava 
Telefón: 02 / 5296 8855,   02 / 5293 1483       
Email: genetika@faneba.sk

Oddelenie klinickej genetiky FNsP, pracovisko Kramáre

Adresa:  Limbová 5, 833 05  Bratislava 
Telefón: 02 / 5954 2805, 2913, 2809, 2318, 2697, 5141
Email: genetika@kramare.fnspba.sk, eleonora.cmelova@kramare.fnspba.sk, darina.durovcikova@szu.sk

Oddelenie lekárskej genetiky, Národný onkologický ústav 

Adresa: Klenová 1, 833 10  Bratislava
Telefón: 02 / 59378485
Email: denisa.ilencikova@nou.sk

Oddelenie lekárskej genetiky, Ústav laboratórnych vyšetrovacích metód, Onkologický ústav sv. Alžbety (OÚSA)

Adresa: Heydukova 10, 812 50  Bratislava
Telefón:  02 / 592 49 574, 576, 575
Email:  emassaro@ousa.sk

Oddelenie klinickej genetiky, Novapharm s.r.o.,  Železničná nemocnica a poliklinika 

Adresa: Šancová 110, 832 99 Bratislava
Telefón:  02 / 2029 2444, 2447, 5284, 7738 
Email: genetika@novapharm.sk, cytogenetika@novapharm.sk, ondrejcak.michal@novapharm.sk, melisova.katarina@novapharm.sk

Košický kraj

Košice

Oddelenie lekárskej genetiky, FN L. Pasteura

Adresa: Tr. SNP 1, 041 90  Košice
Telefón: 055 / 640 3233, 3230, 2140
Email: genetikaodd.snp@fnlp.sk

Genetická ambulancia Detskej fakultnej nemocnice, I. Klinika detí a dorastu LF UPJŠ a DFN

Adresa: Tr. SNP 1, 040 66  Košice
Telefón: 055 / 640 2530, 2393, 4129
Email: barbjane1@yahoo.com, jana.behunova@upjs.sk

Ambulancia lekárskej genetiky – Alpha medical, s.r.o. – MUDr. Mária Giertlová PhD.

Adresa: Gorkého 8, 040 01 Košice 
Telefón: +421 910 691 857
Email: genetika.ke@alphamedical.sk

Health and Beauty clinic – súkromná ambulancia – MUDr. Eva Ruman Pálová

Masarykova 17/A 2. poschodie, 040 01 Košice 
Telefón: +421 904 931 381
Email: paleva@gmail.com

Spišská nová ves

Oddelenie lekárskej genetiky NsP a.s.

Adresa: Jánskeho 1, 052 01  Spišská Nová Ves  
Telefón: 053 / 4199 246, 247
Email: geneticka.ambulancia@nspsnv.sk

Ambulancia lekárskej genetiky – Alpha medical, s.r.o. – MUDr. Martin Mistrík

Adresa : Jána Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 321 16 20, +421 904 916 982
mail: genetika.snv@alphamedical.sk

Nitriansky kraj

Nitra

GENET,s.r.o. 

Adresa: Špitálska 6, 949 01  Nitra
Telefón: 037 / 6545 668
Email: barosjana@hotmail.com

Prešovský kraj

Prešov

Ambulancia lekárskej genetiky – Alpha medical, s.r.o. – MUDr. Miroslav Vasil, MUDr. Zuzana Mažeriková, MUDr. Miroslav Vasil

Adresa : Dilongova 11239, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 321 13 20, +421 911 105 711
mail: genetika.po@alphamedical.sk

Humenné

GEN-IM s.r.o

Adresa: Poliklinika, Ul. 1.mája 21, 066 01  Humenné  
Telefón: 057 / 7706572
Email:  miroslav.vasil@alphamedical.sk , mvasil@stonline.sk

Ambulancia lekárskej genetiky – Alpha medical, s.r.o. – MUDr. Miroslav Vasil, MUDr. Zuzana Mažeriková

Adresa : 1. Mája 21, 066 01 Humenné
Tel.: +421 57 39 205 72, +421 911 103 708, +421 904 616 774
mail: genetika.he@alphamedical.sk

 

Trenčiansky kraj

Trenčín

Oddelenie lekárskej genetiky FN

Adresa: Legionárska 28, 911 71  Trenčín 
Telefón: 032 / 6566 796
Email: valachova@fntn.sk

Žilinský kraj

Martin

Oddelenie lekárskej genetiky, Martinská fakultná nemocnica

Adresa: Kollárova 2, 036 59 Martin
Telefón: 043 / 4203 887
Email: krsiakova@mfn.sk

Žilina

Oddelenie lekárskej genetiky NsP

Adresa: Spanyola 43, 01207  Žilina 
Telefón: 041 / 5110 245, 698
Email: cisgen@nspza.sk