Orgány SPHCH

Zápisnica z volieb 2020 do orgánov SPHCH. Môžete si ju pozrieť tu.
Zápisnica z volieb 2023 do orgánov SPHCH. Môžete si ju pozrieť tu.