“Zink finger”

“Zink finger” – zinkový prst  
Je momentálne testovaný na myšiach a je podávaný jednorázovo priamo do mozgu myší. Pomocou AAV vírusu je navádzaný len na mutovaný Huntingtín a na myšiach preukázal úžasnú redukciu proteínu. Maximálne zlepšenie bolo na hranici 89% čo je neuveriteľný výsledok.

Dúfam, že sa čoskoro dočkáme klinickej štúdie tejto technológie.
 
Preložená článok môžete  nájsť tu.
 
O tejto technológii sme už napísali. :
 
“Zinc finger” – Zinkový prst
 
Tento nástroj je schopný pomocou vírusu zastaviť produkciu huntingtínu vo vybraných bunkách. Testovaním sa zistilo, že ak sa tento nástroj použije na bunky typu Astrocytov (bunky ktoré sa nachádzajú v mozgu za účelom podpory neurónov) nedochádza k zlepšeniu na rozdiel od použitia tohto nástroja na neúrody. Následne Astocytové bunky vykazujú zlepšenie.