Vzdelávací program pre zdravotnícko sociálny personál

Naša spoločnosť by chcela zahájiť Vzdelávací program pre zdravotnícko sociálny personál.
Tento program by mohol byť odpoveďou na katastrofálny stav našich DSS, ktoré
často ľudí s HCH odmietajú aj z dôvodu toho, že nemajú personál, ktorý
by sa vedeli o človeka s HCH postarať. Plánom je vyškoliť zdravotnícky personál pre DSS a osobnú asistenciu.

Máme dostatok študijných materiálov a mnohý z nás aj mnoho skúseností zo starostlivosťou o človeka s HCH.
Ak by sa našlo zopár ideálne mladých ochotných ľudí učiť sa z radov zdravotníkov a sociálnych pracovníkov bolo by skvelé ak by vyskúšali osobnú asistenciu o HCH pacienta v jeho domácom prostredí s pomocou jeho rodných príslušníkov a našich materiálov by sa naučili správne sa postarať o HCH pacienta.

Financovanie ich práce a štúdia by mohlo byť realizované prostredníctvom peňazí
určených pre osobného asistenta alebo zo zdrojov rodiny.

Ak by mal niekto záujem zúčastniť sa na tomto programe prosím kontaktuje nás

e-mailom : huntingtonovachoroba@gmail.com alebo telefonicky 0907 775 322