Valbenazín – KINECT-HD2 – Ingrezza – Aktualizácia 24.4.2024

Aktualizácia s 24.4.2024

V priebehu testovania sa zaznamenalo aj zlepšenie pohybu spojené s asymetrickým poškodením mozgu. Takže ak niekto padal na jednu alebo druhú stranu pripadne mal problém s rovnomerným používaním rúk Ingrezza bola schopná zmierniť tieto komplikácie. Ingrezza bola schválená na používanie v Amerike. 

Viac v článku tu.

Aktualizácia s 15.11.2023

 Testovanie Ingrezzy pokračuje a zatiaľ preukázalo dlhodobé zníženie mimovoľných pohybov. Liek preukázal, že je možné ho užívať súbežne s inými anti-psychotickými liekmi.

Článok tu.

Aktualizácia s 4.9.2023

Liek je schválený a dostupný v USA. Je určený na zmiernenie mimovoľných pohybov. Liek sa podáva raz denne. Asi polovica pacientov v štúdii udávala zníženie mimovoľných pohybov o cca 40%.

Článok tu.

Druhý článok tu.

Článok o testovaní tu.

Aktualizácia s 24.5.2023

Podľa výsledkov štúdie Volbenazín výrazne redukuje mimovoľné pohyby.  V súčasnosti posudzuje americký úrad pre kontrolu liečiv žiadosť  o zaradenie tohoto lieku medzi lieky na Huntingotonovu chorobu (vyjadrenie by malo byť v auguste 2023). Liek bol vyvinutý pre iné ochorenia a je možné ho zakúpiť pod názvom Ingrezza.  Liek sa podáva formou tablety raz denne. Pacienti mali výrazné zníženie problémov s mimovoľnými pohybmi a celkovo sa cítili zdravšie.

Preložený článok tu.

Aktualizácia s 4.1.2023

Valbenazín prešiel do dlhodobej štúdie. Bude trvať cca 3 roky. Výsledky na zmiernenie mimovoľných pohybov a zlepšenie zdravotného stavu pacientov sú signifikantné.

Preložený článok tu.

Aktualizácia s 13.4.2022

Bola dokončená 3 fáza štúdie. Pacienti okrem zmiernenia pohybov hlásili v 43% aj zlepšenie zdravotného stavu. Vedľajšie účinky boli, nepokoj, pády, ospalosť a únava.

Preložený článok cez google prekladač tu.

 Aktualizácia z 3.4.2022

Neurocrine Biosciences oznámil úspešné dokončenie fázy III testovania lieku Valbenazin na liečenie mimovoľných pohybov spôsobených HCH. Všetky informácie budú zverejnené na konferencii 5.4.2022. 

Liek preukázateľne zmiernil mimovoľné pohyby v priebehu podávania v druhom týždni po nasadení a pokračoval v zlepšovaní stavu pacientov.

Valbenazin je schválený liek používaný na liečbu iného ochorenia spojeného s mimovoľnými pohybmi. V súčasnosti prebieha dlhodobá štúdia KINECT-HD 2 na posúdenie bezpečnosti tohoto lieku  pri pacientoch s HCH a v priebehu tohoto roku by malo dôjsť k schváleniu lieku americkou FDA pre použitie pri HCH.

Originál článku nájdete tu.

Aktualizácia z 15.12.2021

Podľa predbežných výsledkov Valbenazín znížil motorické skóre o  3,2 bodu a teda spôsobil zlepšenie. Budúci rok by mal byť predpisovaný v Amerike na zmiernenie choretických a mimovoľných pohybov pri HCH.

Originál informácie tu.

Druhý článok tu.

V Kanade a Amerike práve prebieha tretia fáza testovania lieku Valbenazine. Tento liek je dostupný a testuje sa prvýkrát pri pacientoch s HCH. Mal by mať pozitívny dopad na mimovoľné pohyby a choreu.

Viac v originálnom článku tu.