SAGE 718

Firma Sage Therepeutics začala testovať svoj liek pracovne označený ako SAGE-718. Má sa podávať orálne a má zlepšiť kognitívne schopnosti ľudí s HCH.

Originál článku tu.

Aktualizácia z 1.3.2023
 
EMA – (Európska lieková agentúra)  udelila SAGE-718 status potencionálneho lieku (potencionálne zlepšuje kogníciu) na Huntingotnovu chorobu.
 
Originál článku tu.

Aktualizácia z 1.11.2023

FDA (Americká lieková agentúra ) udelila SAGE-718 status potencionálneho lieku (potencionálne zlepšuje kogníciu) na Huntingotnovu chorobu.
Liek sa podáva perorálne a má zlepšiť kogníciu a pamäť. Liek sa aj naďalej testuje v III fáze klinickej štúdie.

Originál článku tu.