Nové stupne progresie ochorenia

Nový systém hodnotenia progresie ochorenia bol vypracovaný za účelom podrobnejšieho a komplexnejšieho pohľadu na priebeh celého ochorenia.

Fáza 0 : Pozitívny gén no žiadne ďalšie príznaky ochorenia.

Fáza 1 : Objavenie sa prvých zaznamenateľných bioukazovateľov no bez akýchkoľvek prejavov ochorenia.

Fáza 2 : Objavenie sa prvých klinických príznakov ochorenia.

Fáza 3 : Klinické príznaky ochorenia už majú dopad na bežné fungovanie pacienta. Tento stupeň je rozdelený na 3 podskupiny : mierny, stredný a závažný funkčný pokles.

Všetky stupne sú individuálne ale sú veľmi závislé od veku a počtu opakovaní CAG.

Tento systém je zavedený aby sa dali lepšie nastaviť a realizovať klinické štúdie a tým skôr sme dosiahli náš cieľ, ktorým je vyliečenie HCH.

Preklad článku cez google translátor tu.