Konferencia o liečbe Huntingtonovej choroby 2023

Konferencia sa uskutočnila v Dubrovníku v Chorvátsku 24 – 27.4.2023
 
Deň 1.
 
 Význam nemutovaného HTT proteínu a somatická nestabilita :
Na úvod bola diskusia o somatickej nestabilite jej pochopení a možnom využití pri liečebných postupoch. Rovnako ako sa aj študuje význam zdravého HTT proteínu pri HCH.
 
Oprava DNA
Naše telá sú schopné čiastočne opraviť poškodenú DNA no zjavne pri HCH tento nástroj veci len zhoršuje. Vedci sa snažia prísť na spôsob tejto opravy a pokúsiť sa využiť ju v náš prospech.
 
CRISPR
Technológia génového editovania uspela pri samostatných bunkách ako aj pri myšom modeli HCH. Je ešte veľa vecí ktoré o tejto technológii nevieme a nakoľko sa jedná o jednorázové a trvalé skrátenie mutovanej DNA je nutné odstrániť možné chyby pri jej editovaní. Ideálnym výsledkom by bola zmena DNA pri ktorej by sa predĺžený reťazec CAG opakovaní skrátil a telo by tak začalo produkovať dva zdravé HTT proteéiny. (Kurzívou je uvedená poznámka prekladateľa).
 
MSH3
Tento proteín podľa zvieracích modelov má vplyv na somatickú nestabilitu a jeho modifikácia by mohla mať tak priaznivý dopad vzhľadom k začiatku nástupu ochorenia.
 
Na záber dňa boli prednášky o génoch a ich nastavení pri HCH a potencionálnom využití tejto vedomosti.
 

 Originál článku z prvého dňa tu.

Deň 2.

VICO a ASO

Jedná sa o molekulu ASO používanú v štúdiách Roche a Wave. Aj firma VICO ju používa ich liek má označenie VO659 tento liek sa podáva lumbálne. Viac sa viaže na predĺžený reťazec CAG a zostáva v telách po dlchšiu dobu podľa zvieracieho modelu.Na základe týchto zistení plánuje firma prejsť ku klinickým skúškam.

Alnylam

Testuje liek na báze RNA ktorý by mal byť efektívnejší ako veľká molekula ASO. Testovanie zatiaľ prebehlo len na zvieratách kde boli povzbudivé výsledky ohľadnom zníženia HTT v bunkách. 

PROTAC

Jedná sa o malú molekulu ktorá by mohla spôsobiť degradáciu proteínu. Nakoľko je to malá molekula liek by sa podáva vo forme tabliet. Molekula označí proteín ako odpad a bunka sama ho následne zneškodní. Problémom je že zatiaľ neselektívne označuje oba proteíny (poznámka prekladateľa). Štúdia prebieha na zvieracích modeloch.

Alchemab a protilátky

Táto firma sa pokúša pomocou vzoriek od ľudí u ktorých sa HCH nerozvinulo aj napriek expanzii získať protilátky ktoré by mohli poslúžiť kl liečbe HCH. Protilátka ATLX-1095 podľa zistení zabraňuje vzniku zhlukov proteínu. Štúdie prebiehajú na zvieracích modeloch.

Vector Y

Pracuje na PROTAC technológii doplnenej o selektívnu zložku ktorá redukuje mutovaný HTT proteín.

Voyager Therapeutics a MSH3

Ďalšia firma zaoberajúca sa týmto proteínom.Firma zároveň vyvíja nový AAV vírus ktorý je schopný preniknúť do mozgu cez bariéru medzi krvou a mozgom a tak by lieky s použitím ich AAV vírusu mohli byť podávané do krvi a nie lumbálne ako je to doteraz bežné.

Originál článku z druhého dňa tu.

Deň 3. – posledný deň

Biomarkery

Podľa hladín proteínov sa dá určiť v ktorom štádiu ochorenia sa človek nachádza. Ďalším možným ukazovateľom je hladina špecifického cholesterolu.  A NfL ktorá ukazuje poškodenie alebo stres nervových buniek. Zvýšená hladina NfL je zaznamenaná ako pri úrazoch hlavy tak aj pri neurodegeneratívnych ochoreniach. 

Pridopidín

Hovorilo sa aj o tomto lieku no nové údaje budú dostupné čoskoro.V skratke možno povedať, že rozdiel v účinku lieku spočíval aj v podpornej medikácii u ľudí, ktorý brali neuroleptiká bol účinok výrazne nižší.

Branaplam

Liek nie je použiteľný pre liečbu HCH.

AMT – 130

Nové informácie by mali byť dostupné v Júni 2023.

Tominersen

Liek sa ide testovať na mladších účastníkoch s menej závažnými prejavmi ochorenia.

To je z konferencie všetko preklad článku z posledného dňa nájdete tu.