Jarný rekondično- edukačný víkendový pobyt 18.-20.6. 2021 v Pardubiciach

V dňoch 18.- 19. júna sme  sa spolu s predsedom našej spoločnosti SPHCH  Vladkom Václavíkom a jeho manželkou Kamilkou  zúčastnili tohto pobytu.

Bolo to príjemné stretnutie nielen pacientov, chorých na HCH, ich rodín, ale i lekárov, opatrovateľov a dobrovoľníkov.

Stretli sme sa s milým prijatím, porozumením a dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých vecí.

Bolo nám ľúto, že sme sa nestretli s Alžbetou Mühlbäck, tešili sme sa na jej prednášku i na osobné stretnutie. Žiaľ nemohla sa stretnutia zúčastniť.

Veľmi milo nás však prekvapila ústretovosť a bezprostrednosť profesora Rotha, docenta Klempířa, doktora Kopala, doktorky Uhrovej i doktorky Klempířovej.

Po  prednáškach sme mali možnosť na osobné rozhovory s nimi . O našej spoločnosti SPHCH vedia, poznajú našu stránku, našich lekárov a držia nám palce v našej činnosti.

Sú ochotní  a s veľkou radosťou by prišli k nám prednášať, ak budeme niekedy organizovať stretnutie.

Čo ma zaujalo z prednášok:

V Čechách začínajú štúdiu lieku PRIDOPIDIN pod vedením doc. Klempířa. Keďže žiadne iné štúdie zatiaľ nie sú k dispozícii a nie je ich viac, doc. Klempíř nám odporúča okrem medikamentóznej  liečby  dodržiavať pri našich chorých nasledovné :

1.      Dobrý nutričný stav

2.      Funkčná svalová hmota

3.      Zabrániť chudnutiu pacienta

Zlepšením nutičného stavu sa zároveň zlepší aj fyzický a psychický stav.Tieto skutočnosti sú veľmi dôležité pri starostlivosti o našich chorých . Z tohto dôvodu vydali doc. Klempíř a Alžbeta Múhlbäck príručku – Huntingtonova nemoc a výživa. Túto príručku máme aj na našej stránke v členskej zóne.

Samozrejme okrem výživy je dôležitá i rehabilitácia a ergoterapia ( cvičenia zamerané na sebestačnosť)  pre našich pacientov.

Výmena skúseností a neformálne rozhovory dominovali po oficiálnom programe.

 PaedDr. Ivana Skačanová za SPHCH