Deň zriedkavých chorôb 2022 – video

Iba 7 dní zostáva do dňa zriedkavých chorôb 2022 !

 Každý rok sa spojíme do misie zdieľania na zvýšenie povedomia o zriedkavých chorobách akou je aj Huntingtnovoa choroba. Tento rok Vás potrebujeme viac ako zvyčajne ! Môžete nám pomôcť zdieľaním našich postov, vytvorením vlastných a použitím #RareDiseaseDay

 Budeme radi ak sa zapojíte a budete zdieľať Vašu fotku, ktorá ukáže že Huntingtonova choroba je všade. Ak sa nechcete na fotografii objaviť Vy môžete zdieľať obrázok ktorý bude vystihovať Vaše farby, pekná krajina, kvet alebo pamätník či iné zaujímavé miesto.

Jediné čo potrebujeme aby ste poslali svoj obrázok, tag nás @EuroHuntington a pridali miesto a krajinu kde ste fotku urobili.

Foto môžete poslať prostredníctvom facebooku, e-mailu : huntingtonovachoroba@gmail.com nezabudnite spomenúť miesto odkiaľ je fotografia.