ANX005 – Annexon

ANX005 od firmy Annexon prešla do
druhej fázy testovania (nábor je zatiaľ len vo Washingtone) jedná sa o
liek podávaný infúziou, ktorý by ma chrániť synapsie pred degradáciou a
tak prípadne oddialiť nástup HCH.Viac v článku tu.

Aktualizácia s 19.1.2021

Podľa
priebehu fázy II testovania tohto lieku preukázal potenciál pri
spomalení progresu ochorenia. Liek postupuje do fázy III klinickej
štúdie.

Viac v článku tu.

Aktualizácia s 8.6.2022

Nové informácie o lieku hovoria, že
sa jedná o intravenózne podávanú látku pôsobiacu protizápalovo s cieľom
spomaliť priebeh ochorenia. Počas 6tich mesiacov podávania látky
nedošlo k zhoršeniu symptómov motorických ani kognitívnych. Aj po
ukončení podávania tento stav pretrval asi 1 mesiac. 

Tento liek viac pomáhal ľuďom s
agresívnejšou formou ochorenia a dokonca pri týchto pacientoch nastalo
zlepšenie symptómov 6 týždňov po podaní prvej dávky.

 Viac v preloženom článku tu.

Aktualizácia s 10.5.2023

Podľa predbežných výsledkov (štúdia fáza 2a) je terapia ANX 005
účinnáa zlepší funkčnú kapacitu u pacientov v ranom štádiu ochorenia.
Liek funguje na základe protilátky ako je napísané v predchádzajúcich
článkoch.

Počas štúdie cca 9 mesačnom cykle nedošlo u pacientov k očakávanému progresu ochorenia. Teda liek spomalil jeho priebeh.

Úrovne biomarkerov, boli stabilné a nenaznačovali žiadne zvýšenie NfL
hladiny. U troch pacientov s 25tich došlo k autoimunitnej reakcii a
nemohli ďalej pokračovať v štúdii. Cieľom je pri ďalšej štúdii doriešiť
tento problém.

Originál článku tu.

Aktualizácia s 18.10.2023

V roku 2024 sa plánuje spustenie 3 fázy testovania tohoto lieku. Viac o význame blokácie imunitného systému v mozgu a rozvoju HCH nájdete v článku tu.