12.slovenskej konferencie o zriedkavých chorobách

Dňa 15.11.2023 sme sa ( Vladimír Václavík a Ivana Skačanová)  ako
zástupcovia  našej pacientskej organizácie zúčastnili 12.slovenskej
konferencie o zriedkavých chorobách.Prezentovali sme tam našu
Spoločnosť, oboznámili sme prítomných o našej činnosti, aktivitách a
cieľoch.

Prezentáciu si môžete pozrieť tu.